Cho thuê laptop tổ chức tập huấn sử dụng Cổng giao dịch điện tử cho giáo viên Tin học

Thuê Laptop để tổ chức thi chứng chỉ tin học

Cho thuê laptop tổ chức tập huấn sử dụng Cổng giao dịch điện tử cho giáo viên Tin học

Cho thuê laptop phối hợp với  Phòng giáo dục& đào tạo huyện Sa Pa cùng với Chi nhánhViettel Sa Pa tổ chức tập huấn sử dụng cổng giao dịch điện tử. Tham gia lớp tập huấn có 59 giáo viên tin học của các trường trên địa bàn huyện Sa Pa.

 

Trong thời gian nửa ngày với sự giúp đỡ của các nhân viên kỹ thuât của công ty cho thuê máy tính và các giảng viên đã giúp các học viên nắm vững và thực hành trên máy các nội dung như:  tổng quan về cổng giao dịch điện tử; Hướng dẫn quản trị nội dung công giao dịch điện tử gồm: Quản lý kiểm duyệt, biên tập bài viết; Đăng bài viết tin tức – thông báo; đăng bài viết văn bản pháp quy; đăng thông tin nhân sự; đăng lịch làm việc của nhà trường; Đăng ảnh, video; file lên trang … Hướng dẫn quản trị website.

Cho thuê máy tính xách tay trong tập huấn sử dụng cổng giao dịch điện tử góp phần đổi mới công tác quản lý, quản trị nhà trường, tăng cường  sử dụng cổng thông tin điện tử kết nối liên thông, đồng bộ với cơ quan quản lý giáo dục, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các nhà trường.

Bài viết liên quan