BK4 triển khai lắp đặt laptop cho thuê phục vụ tập huấn Y tế dự phòng

Cho thuê laptop cấu hình cao giá rẻ nhất Hà Nội phục vụ tập huấn cán bộ y tế 

dự phòng