BK4 cho thuê máy tính PC tại TPHCM

Cho thuê hệ thống máy tính để bàn phục vụ công tác đào tạo tại phía Nam do BK4 triển khai lắp đặt, vận hành

https://www.youtube.com/watch?v=c3JDKcu6DIg